Faux texte pour test

Sae­pis­sime igi­tur mihi .de ami­ci­tia cogi­tan­ti maxime illud consi­de­ran­dum vide­ri solet, utrum prop­ter imbe­cil­li­ta­tem atque inopiam desi­de­ra­ta sit ami­ci­tia, ut dan­dis reci­pien­disque meri­tis quod quisque minus per se ipse pos­set, id acci­pe­ret ab alio vicis­simque red­de­ret, an esset hoc